משחקים » משחקים מהסרטים »

...

(13 הצבעות, ממוצע: 3.08 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 2.25 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 2.89 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 2.83 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 5.00 מתוך 5)

...

(12 הצבעות, ממוצע: 2.50 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 2.67 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 2.67 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 3.25 מתוך 5)

...

(23 הצבעות, ממוצע: 3.43 מתוך 5)

...

(18 הצבעות, ממוצע: 3.28 מתוך 5)

...

(1 הצבעות, ממוצע: 5.00 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.29 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 4.75 מתוך 5)

...

(1 הצבעות, ממוצע: 5.00 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 2.33 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.86 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 4.22 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.56 מתוך 5)

...

(10 הצבעות, ממוצע: 3.60 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 2.50 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.44 מתוך 5)

...

(10 הצבעות, ממוצע: 3.20 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(12 הצבעות, ממוצע: 3.75 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 2.75 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 2.80 מתוך 5)

...

(12 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.83 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(14 הצבעות, ממוצע: 3.43 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 1.50 מתוך 5)

...

(23 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 2.86 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 2.75 מתוך 5)

...

(12 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 2.83 מתוך 5)

...

(10 הצבעות, ממוצע: 1.90 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 3.67 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 4.25 מתוך 5)

...

(11 הצבעות, ממוצע: 3.09 מתוך 5)

...

(13 הצבעות, ממוצע: 3.77 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 4.50 מתוך 5)

...

(12 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.29 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 2.33 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(15 הצבעות, ממוצע: 3.33 מתוך 5)

...

(13 הצבעות, ממוצע: 3.69 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 3.25 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.78 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 2.60 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 3.75 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 2.00 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 4.25 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 3.80 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.57 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 3.80 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.43 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 3.75 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 3.60 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.83 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(11 הצבעות, ממוצע: 3.73 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.29 מתוך 5)