...

(5 הצבעות, ממוצע: 4.20 מתוך 5)

...

(40 הצבעות, ממוצע: 3.03 מתוך 5)

...

(10 הצבעות, ממוצע: 4.60 מתוך 5)

...

(15 הצבעות, ממוצע: 3.73 מתוך 5)

...

(13 הצבעות, ממוצע: 3.92 מתוך 5)

...

(29 הצבעות, ממוצע: 3.79 מתוך 5)

...

(24 הצבעות, ממוצע: 3.79 מתוך 5)

...

(20 הצבעות, ממוצע: 3.90 מתוך 5)

...

(23 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(34 הצבעות, ממוצע: 3.44 מתוך 5)

...

(30 הצבעות, ממוצע: 3.70 מתוך 5)

...

(24 הצבעות, ממוצע: 3.46 מתוך 5)

...

(42 הצבעות, ממוצע: 2.69 מתוך 5)

...

(65 הצבעות, ממוצע: 3.71 מתוך 5)

...

(94 הצבעות, ממוצע: 3.73 מתוך 5)

...

(54 הצבעות, ממוצע: 3.57 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.11 מתוך 5)

...

(34 הצבעות, ממוצע: 4.29 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 2.33 מתוך 5)

   ...

(15 הצבעות, ממוצע: 2.80 מתוך 5)

...

(46 הצבעות, ממוצע: 4.17 מתוך 5)