...

(8 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 4.86 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 4.63 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 4.11 מתוך 5)

...

(24 הצבעות, ממוצע: 3.63 מתוך 5)

...

(17 הצבעות, ממוצע: 3.94 מתוך 5)

...

(18 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(23 הצבעות, ממוצע: 3.17 מתוך 5)

...

(33 הצבעות, ממוצע: 3.45 מתוך 5)

...

(30 הצבעות, ממוצע: 3.70 מתוך 5)

...

(24 הצבעות, ממוצע: 3.46 מתוך 5)

...

(40 הצבעות, ממוצע: 2.68 מתוך 5)

...

(61 הצבעות, ממוצע: 3.79 מתוך 5)

...

(89 הצבעות, ממוצע: 3.74 מתוך 5)

...

(54 הצבעות, ממוצע: 3.57 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.11 מתוך 5)

...

(34 הצבעות, ממוצע: 4.29 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 2.33 מתוך 5)

   ...

(14 הצבעות, ממוצע: 2.64 מתוך 5)

...

(44 הצבעות, ממוצע: 4.25 מתוך 5)