משחקים חינם שחקו 2

ג'ק והתפוחים

עזרו לג'ק לאסוף את כל התפוחים כאשר בדרך תפגשו מכשולים שונים, וכל מיני שלבים מסובכים

בטעינה