משחקים חינם שחקו 217

הבריחה הגדולה

עליכם לברוח מהכלא. תוכלו להזיז חפצים, לדחוף רהיטים, למצוא פתחים ולעבור חדרים, ואם תהיו ממש טובים תצליחו לברוח.

בטעינה" wmode="direct" menu="false" quality="high" width="" height="" allowscriptaccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" />