משחקים חינם שחקו 20

הגנת בלונים 2

המשך המשחק הגנת בלונים. הבלונים מאיימים בשנית על ביתו של הקוף, עזרו לו לפוצץ כמה שיותר בלונים שלא יוכלו להגיע לביתו. שימו שומרים ומלכודות בדרך ופוצצו את כל הבלונים שמגיעים

בטעינה