משחקים חינם שחקו 26

הגנת בלונים

נסו לפוצץ את כל הבלונים לפני שהם מתקדמים במבוך לעבר ביתו של הקוף
שימו שומרים ומלכודות בדרך ופוצצו כמה שיותר בלונים

בטעינה