משחקים חינם שחקו 2

הנחש בורח

הנחש בורח מהזרם החשמלי שרודף אחריו. עזרו לו לברוח ולעבור מכשולים שונים בדרך

בטעינה