משחקים חינם שחקו 205

משחקים בחיילי באבלס

שגר חיילי באבלס לעבר החיילים מעלה, כוון לחיילי באבלס בצבע זהה. אם תצליח להוריד צירופי צבעים תוכל לזכות בפצצות וטנקים.

בטעינה