משחקים חינם שחקו 78

זומא עם קלפים

כוון קלף לעבר קלפים זהים ושגר אותו השמד כמה שיותר קלפים

בטעינה