...

(3 הצבעות, ממוצע: 3.33 מתוך 5)

...

(17 הצבעות, ממוצע: 2.59 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.83 מתוך 5)

...

(11 הצבעות, ממוצע: 3.36 מתוך 5)

...

(15 הצבעות, ממוצע: 3.80 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 2.88 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 3.33 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.57 מתוך 5)

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.71 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 3.63 מתוך 5)

...

(29 הצבעות, ממוצע: 3.38 מתוך 5)

...

(23 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(18 הצבעות, ממוצע: 3.78 מתוך 5)

...

(16 הצבעות, ממוצע: 4.13 מתוך 5)

...

(29 הצבעות, ממוצע: 3.69 מתוך 5)

...

(49 הצבעות, ממוצע: 3.27 מתוך 5)

...

(41 הצבעות, ממוצע: 3.54 מתוך 5)

...

(32 הצבעות, ממוצע: 3.94 מתוך 5)

...

(33 הצבעות, ממוצע: 3.70 מתוך 5)

...

(25 הצבעות, ממוצע: 3.68 מתוך 5)

...

(65 הצבעות, ממוצע: 4.08 מתוך 5)

...

(41 הצבעות, ממוצע: 3.76 מתוך 5)

...

(18 הצבעות, ממוצע: 3.50 מתוך 5)

...

(12 הצבעות, ממוצע: 3.67 מתוך 5)

...

(21 הצבעות, ממוצע: 3.33 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.56 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 3.40 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 3.22 מתוך 5)

...

(28 הצבעות, ממוצע: 3.93 מתוך 5)

...

(15 הצבעות, ממוצע: 2.47 מתוך 5)

...

(20 הצבעות, ממוצע: 3.75 מתוך 5)

...

(20 הצבעות, ממוצע: 3.90 מתוך 5)

...

(49 הצבעות, ממוצע: 2.84 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 4.33 מתוך 5)

...

(21 הצבעות, ממוצע: 4.05 מתוך 5)

...

(6 הצבעות, ממוצע: 4.33 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 3.80 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 4.13 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 3.13 מתוך 5)

...

(22 הצבעות, ממוצע: 3.73 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 3.63 מתוך 5)

...

(20 הצבעות, ממוצע: 3.85 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 4.80 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 4.80 מתוך 5)

...

(10 הצבעות, ממוצע: 4.10 מתוך 5)

...

(14 הצבעות, ממוצע: 3.86 מתוך 5)

...

(9 הצבעות, ממוצע: 2.89 מתוך 5)

...

(1 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(14 הצבעות, ממוצע: 2.93 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 3.33 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 3.25 מתוך 5)

...

(1 הצבעות, ממוצע: 5.00 מתוך 5)

...

(5 הצבעות, ממוצע: 4.20 מתוך 5)

...

(1 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 5.00 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 1.50 מתוך 5)

...

(15 הצבעות, ממוצע: 3.47 מתוך 5)

...

(19 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(2 הצבעות, ממוצע: 4.00 מתוך 5)

...

(4 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)

...

(3 הצבעות, ממוצע: 4.67 מתוך 5)

...

(79 הצבעות, ממוצע: 3.61 מתוך 5)

...

(8 הצבעות, ממוצע: 4.13 מתוך 5)

...

(56 הצבעות, ממוצע: 3.88 מתוך 5)