Sort By Tag "צ’ימה"

לגו צ’ימה מקדש האריות

...

(11 הצבעות, ממוצע: 3.36 מתוך 5)
לגו צ’ימה המרוץ 2

...

(16 הצבעות, ממוצע: 3.63 מתוך 5)
לגו צ’ימה החרב האבודה

...

(8 הצבעות, ממוצע: 2.88 מתוך 5)
לגו צ’ימה פוצץ אותה

...

(7 הצבעות, ממוצע: 3.57 מתוך 5)
צימה

...

(23 הצבעות, ממוצע: 3.00 מתוך 5)
לגו צ’ימה המרוץ

...

(41 הצבעות, ממוצע: 3.54 מתוך 5)
צ’ימה הנשר הלוחם

...

(32 הצבעות, ממוצע: 3.94 מתוך 5)
צ’ימה ספינות קרב

...

(33 הצבעות, ממוצע: 3.70 מתוך 5)
לגו צ’ימה

...

(67 הצבעות, ממוצע: 4.09 מתוך 5)